LEADER mreža Hrvatske
Nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora

Provedbom reforme Zajedničke poljoprivredne politike, 1991. godine, Europska unija počela je primjenu LEADER programa (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale), kao krovnog sveobuhvatnog programa razvoja ruralnih područja. LEADER program je inicijativa Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutih na lokalnoj razini u svrhu revitalizacij ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta.

LEADER pristup oslanja se na izradu i provedbu Lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije a provode ih Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) - udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za razvoj ruralnih područja koje djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama i njihovim multisektorskim razvojnim dionicima.

Osnovana je na inicijativu 20 Lokalnih akcijskih grupa te 7 institucija i ogranizacija nacionalne razine djelovanja, u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine.

LEADER mreža Hrvatske u 2015. godinu ulazi s članstvom od 38 LAG-ova i 9 uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. 30 LAG-ova iz članstva LEADER mreže Hrvatske odobreno je za provedbu Mjere 202 IPARD programa 2007.-2013. (70% svih odobrenih LAG-ova u RH).

LAG-ovi u članstvu LEADER mreže Hrvatske obuhvaćaju:

  • 27.920 km2 površine Republike Hrvatske (51% ukupne površine)
  • 1.147.394 stanovnika (27% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske)
  • 289 jedinica lokalne samouprave (52% ukupnog broja JLS u Republici Hrvatskoj)


LEADER mreža koristi spotBe za svoju internu komunikaciju. Ukoliko imate spotBe račun, pritisnite Login dolje. U suprotnom, uključite se pritiskom na "Sign up".

No account? Sign up to get started on spotBe!